Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học khóa 10 ngành Công nghệ Thông tin điểm thi môn Công nghệ Máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách.

Trân trọng./.