Skip to content Skip to navigation

Thông báo sinh hoạt đầu khoá cao học khoá 15 đợt 1 năm 2020 (cập nhật)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Anh/Chị học viên đã trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 15 đợt 1 bao gồm: 25 học viên lớp Công nghệ Thông tin, 20 học viên lớp Khoa học Máy tính, 22 học viên lớp Hệ thống thông tin tham gia buổi sinh hoạt đầu khóa như sau:

Thời gian: sáng thứ bảy ngày 08/8/2020, cụ thể:

  • Từ 8 giờ đến 9 giờ: Ngành Khoa học máy tính.
  • Từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 15: Ngành Hệ thống thông tin.
  • Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30: Ngành Công nghệ thông tin.

Địa điểm: Phòng 5.1 và Phòng 5.6, 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:  Khoa- Khoa học máy tính, Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Khoa Hệ thống thông tin, Trưởng phòng- ĐTSĐH&KHCN, và các Thầy/Cô trong phòng, khoa, bộ môn.

Đề nghị các Anh/Chị thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ theo từng ngành như thông báo. 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.