Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Kiệt

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Kiệt

- Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 62 48 01 01 (9 48 01 01).

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng mô hình đọc hiểu tự động cho văn bản tiếng Việt.

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 01 tháng 3 năm 2024.

- Địa điểm: Phòng E1.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

- Người hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân

- Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

- Phản biện độc lập: Miễn

- Bản toàn văn luận án và bản tóm tắt luận án tiến sĩ được trưng bày tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khối nhà A, để những người quan tâm có thể đến tham khảo trong các ngày, giờ Thư viện có phục vụ người đọc.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.