Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề Nghiên cứu về Thị giác máy tính tối thứ tư ngày 20/3/2019 và ngày 27/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ tư, ngày 20/3/2019 và ngày 27/3/2019 , môn Chuyên đề Nghiên cứu về Thị giác máy tính, do thầy Lê Đình Duy phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.