Skip to content Skip to navigation

Lịch học môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học như sau:

Môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng do thầy TS. Đàm Quang Hồng Hải phụ trách sẽ học buổi đầu tiên vào tối thứ sáu ngày 22/02/2019.

Trân trọng.