Skip to content Skip to navigation

Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2015 ngày 17-18/10/2015 đến nhận phiếu báo dự thi tại: - Địa điểm: Phòng Sau đại học Lầu 1, 133-133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TpHCM. ĐT: 08 6673 5861 - Thời gian: Sáng từ 8g00-11g00, Chiều từ 13g30-16g00 từ ngày 10/10/2015 đến ngày 12/10/2015 Ghi chú : Thí sinh xem thông tin danh sách dự thi trong file đính kèm. Thí sinh liên hệ chỉnh sửa thông tin tại địa điểm nhận phiếu báo dự thi (nếu có). Trân trọng.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

Trường Đại học Công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015. Thông tin chi tiết xem file đính kèm. Thông báo về xét chuyển tiếp sinh cao học, xem tại đây Mẫu đơn xin dự thi tuyển cao học . Mẫu Lý lịch khoa học. Thông tin về lớp ôn tập : 1. Thời hạn đăng ký : đến hết ngày 22/8/2015. 2. Thời gian học: tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ sáu (môn Anh Văn) sáng chiều thứ bảy (môn Tin học cơ sở), sáng chiều chủ nhật (môn Toán cho máy tính). Lịch học bắt đầu ngày 22/8/2015. (xem lịch học đính kèm) 3. Môn ôn tập, thời gia, học phí ôn tập: + Toán cho máy tính (môn cơ bản): 60 tiết, 1...

Thông báo tuyển sinh lớp BTKT đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghệ thông tin tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015. (Chi tiết xem file đính kèm) Thông tin đăng ký lớp ôn tập: 1. Thời hạn đăng ký : đến hết ngày 22/8/2015. 2. Thời gian học: tối thứ hai, tối thứ sáu, sáng chiều thứ bảy, sáng chiều chủ nhật. Lịch học bắt đầu ngày 22/8/2015. (xem file đính kèm) 3. Môn ôn tập, thời gia, học phí ôn tập: + Toán cho máy tính (môn cơ bản): 60 tiết, 1 400 000đ + Tin học cơ sở (môn cơ sở): 60 tiết, 1 400 000đ + Anh văn (môn ngoại ngữ): 60 tiết, 1 400 000đ 4. Địa điểm đăng ký: * Trường Đại học...

Thông báo lịch học lớp ôn tập chuẩn bị tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh cao học đợt này như sau: 1. Thời hạn đăng ký : đến hết ngày 22/8/2015. 2. Thời gian học: tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ sáu (môn Anh Văn) sáng chiều thứ bảy (môn Tin học cơ sở), sáng chiều chủ nhật (môn Toán cho máy tính). Lịch học bắt đầu ngày 22/8/2015. (xem file đính kèm) 3. Môn ôn tập, thời gia, học phí ôn tập: + Toán cho máy tính (môn cơ bản): 60 tiết, 1 400 000đ + Tin học cơ sở (môn cơ sở): 60 tiết, 1 400 000đ + Anh văn (môn ngoại ngữ): 60 tiết, 1 400 000đ 4. Địa điểm đăng ký: * Trường Đại...

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP. HCM thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 9 đợt 2 năm 2015 như sau: 1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01 2. Ngành Công nghệ thông tin, mã số 62 48 02 01 Điều kiện dự tuyển, hình thức xét tuyển, .... Xem chi tiết tại đây.

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ CELUiT-Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi các anh/chị học viên cao học Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ CELUiT-Trường ĐH Công nghệ Thông tin (file đính kèm) Thời gian học: các buổi tối trong tuần (2 buổi/tuần_17h30 - 19h45). Địa điểm học: Phòng 101- 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TpHCM. Địa điểm đăng ký: Phòng 103- 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q3, TpHCM ( liên hệ CV Tuyết Minh) Email: minhdtt@uit.edu.vn Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo tổ chức lớp ôn tập chuẩn bị tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015 (lần 2)

Để đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo lần 2 về việc tổ chức các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh cao học đợt này như sau: 1. Thời hạn đăng ký : đến hết ngày 22/8/2015. 2. Thời gian học: tối thứ hai, tối thứ sáu, sáng chiều thứ bảy, sáng chiều chủ nhật. Lịch học bắt đầu ngày 22/8/2015. Xem file đính kèm 3. Môn ôn tập, thời gia, học phí ôn tập: + Toán cho máy tính (môn cơ bản): 60 tiết, 1 400 000đ + Tin học cơ sở (môn cơ sở): 60 tiết, 1 400 000đ + Anh văn (môn ngoại ngữ): 60 tiết, 1 400 000đ 4. Địa điểm đăng ký: * Trường Đại học Công nghệ Thông tin-...

Trang