Skip to content Skip to navigation

Thông báo học phí lần 1-khóa 17 đợt 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 17 đợt 1 năm 2022 thông báo đóng học phí lần 1 từ Phòng Kế hoạch Tài chính.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN