Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

 1. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU
 1. Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 8 48 02 01, chỉ tiêu 30
 2. Ngành Khoa học máy tính, mã ngành: 8 48 01 01, chỉ tiêu 20
 3. Ngành Hệ thống thông tin, mã ngành 8 48 01 04, chỉ tiêu 30
 4. Ngành An toàn thông tin, mã ngành 8 48 02 02, chỉ tiêu 30
 1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm.

 1. THỜI GIAN TUYỂN SINH

Ngày thi tuyển

Dự kiến 22-23/10/2022

Ngày xét tuyển: dự kiến

17-21/10/2022

Hạn nộp hồ sơ

03/10/2022

Thời gian công bố kết quả: dự kiến

23/11/2022

Ngày khai giảng, nhập học: dự kiến

12/2022

 1. CÁC MÔN THI TUYỂN/XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ:

 

Thi tuyển

Xét tuyển

Tuyển thẳng

Môn cơ bản

(Toán cho máy tính)

thi tự luận

thi vấn đáp

xét hồ sơ

Môn cơ sở

(Tin học cơ sở)

Môn ngoại ngữ

(tiếng Anh)

4 kỹ năng: Ngữ pháp – cấu trúc; Đọc; Nghe; Nói

nộp văn bằng/
chứng chỉ

Lệ phí đăng ký dự thi:

60.000đ/hồ sơ

Lệ phí thi:

120.000đ/môn.

200.000đ

miễn

Đăng ký tại đây http://bit.ly/2lT5vFy

Hồ sơ đăng ký thi tuyển/xét tuyển gồm:

 1. Bìa hồ sơ: thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển (theo mẫu); xét tuyển (theo mẫu); tuyển thẳng (theo mẫu).
 2. Phiếu đăng ký dự thi: thi tuyển (theo mẫu); xét tuyển (theo mẫu); tuyển thẳng (theo mẫu).
 3. Lý lịch khoa học (theo mẫu );
 4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;
 5. Bản sao bảng điểm đại học;
 6. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (nếu có);
 7. Bản sao bảng điểm cao đẳng (nếu có);
 8. Bảng điểm bổ túc kiến thức (nếu thuộc đối tượng ngành gần);
 9. Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
 10. Giấy chứng nhận sức khỏe;
 11. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);
 12. 2 tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh).
 13. Các giấy khen về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (khuyến khích đối với đối tượng xét tuyển, tuyển thẳng).
 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN THẲNG

Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học trong hệ thống Đại học quốc gia có ngành đúng với ngành đăng ký tuyển thẳng và có năng lực ngoại ngữ theo quy định (xem phụ lục), đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy với chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy là thủ khoa của ngành;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước.

- Thời gian xét tuyển thẳng là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp hoặc ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

 1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Người nước ngoài;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học các chương trình đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế như AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI.
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế như AUN-QA, HCERES có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình kỹ sư tài năng, cử nhân tài năng của Đại học quốc gia;
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam, có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
 • Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của tối thiểu 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục Web of Science/Scopus hoặc bài báo đăng trong Hội nghị thuộc danh mục Scopus. Cách ghi công bố quốc tế theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.
 • Sinh viên các ngành đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM;
 • Người tốt nghiệp đại học có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination) hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực sau đại học của Đại học Quốc gia còn trong thời gian hiệu lực;

- Thời gian xét tuyển là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp hoặc ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

 1. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN

Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển.

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (xem phụ lục).

 1.  ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MÔN TIẾNG ANH

Người dự tuyển được miễn thi môn tiếng Anh nếu đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

- Chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B1 theo CEFR) theo Quy chế đào tạo Đại học hiện hành của ĐHQG-HCM, có thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đến ngày đăng ký dự tuyển, áp dụng đối với ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật.

 • Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

4 kỹ năng

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT/ITP
133 CBT
45 iBT

Nghe ≥275

Đọc ≥275

Nói ≥120

Viết ≥120

Preliminary PET

Business Preliminary

40

 • Tiếng Nhật:

Cấp độ (CEFR)

Tiếng Nhật

B1

JLPT N4

- Chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ đầu vào đạt bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B1 theo CEFR) của các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQG-HCM công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.

    Người dự tuyển là công dân nước ngoài, lưu học sinh Hiệp định (là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu của một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên. Trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thì được miễn yêu cầu về ngoại ngữ.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
 1. Đối tượng ưu tiên:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học;

- Người thuộc dân tộc thiểu số.

 1. Mức ưu tiên:

- Người thuộc diện ưu tiên được cộng vào kết quả thi 10 điểm (thang điểm 100) cho môn tiếng Anh nếu không thuộc diện được miễn thi tiếng Anh, và cộng 1.0 điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi theo nguyên tắc ưu tiên môn thi có điểm <5.0. Các trường hợp còn lại thì cộng 1.0 điểm vào môn cơ sở.

 1. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ SAU KHI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Giảm 10% học phí khi đóng đúng hạn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và các Trường thành viên ĐHQG-HCM; giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Phổ thông.

- Giảm 5% học phí khi đóng đúng hạn đối với các đối tượng khác.

 • Chế độ ưu đãi học phí căn cứ theo Quy định hàng năm của Trường
 1. BỔ SUNG KIẾN THỨC

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức để đạt yêu cầu chuyên môn dự tuyển.

Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, người dự tuyển  phải học bổ sung kiến thức các môn học dưới đây nếu Trường Đại học Công nghệ Thông tin xét thấy chưa đủ
yêu cầu.

 

STT

Môn học

Số tín chỉ

Ngành KHMT

Ngành CNTT

Ngành HTTT

Ngành ATTT

1

Cơ sở dữ liệu

4

x

x

x

x

2

Lập trình hướng đối tượng

4

x

x

x

x

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

x

x

x

x

4

Kiến trúc máy tính

3

x

x

 

x

5

Hệ điều hành

4

x

x

 

x

6

Mạng máy tính

4

x

x

x

x

7

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

 

 

x

 

8

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

 

 

x

 

 1. Người học phải dự học đầy đủ các buổi học bổ sung kiến thức, dự thi kết thúc môn học. Khi hoàn thành môn học với điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên, người học được cấp bảng điểm để bổ sung hồ sơ dự tuyển.
 2. Đăng ký học: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2022.
 3. Học phí: 1.200.000đ/môn.
 4. Lịch học: dự kiến từ ngày 20/7/2022, học vào các buổi tối trong tuần (lịch học
  cụ thể sẽ thông báo sau).
 5. Địa điểm học: 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP.HCM.
 1. ÔN TẬP
 1. Đăng ký ôn tập: từ ngày có thông báo này đến hết ngày 15/7/2022.
 2. Môn ôn tập: Môn Cơ bản (Toán cho máy tính), Môn Cơ sở (Tin học cơ sở), Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh).
 3. Học phí ôn tập:
 • Môn Toán cho máy tính, Tin học cơ sở:
  • 2.200.000đ/1 môn.
  • 4.000.000đ/ 2 môn.
 • Môn Ngoại ngữ: dự kiến 1.500.000đ
 1. Lịch ôn tập: dự kiến bắt đầu từ ngày 18/7/2022; học sáng, chiều thứ bảy và sáng, chiều chủ nhật (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).
 2. Địa điểm học: 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM.
 1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 1. Phòng ĐTSĐH&KHCN (Phòng A106), Trường Đại học Công nghệ Thông tin:

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: (028) 37252002-110.

 1. Văn phòng quản lý Sau đại học:

Số 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP.HCM.

Hotline: 0918 302 372.

web: http://www.sdh.uit.edu.vn email: qlsdh@uit.edu.vn