Skip to content Skip to navigation

Thông báo luận văn HVCH

Thông báo kết quả xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2018, ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ ngành CNTT đợt 2 năm 2018 (danh sách đính kèm). Đề nghị các học viên lưu ý các nhận xét, chỉnh sửa đề cương hoàn chỉnh và kiểm tra các thông tin cá nhân. Thời gian nộp lại 01 cuốn đề cương luận văn thạc sĩ đã hiệu chỉnh có đính kèm văn bản giải trình thuyết minh chỉnh sửa tường minh (theo mẫu) đóng chung phía sau đề cương (có chữ ký GVHD, và học viên), bìa màu xanh dương và nộp file PDF (gộp chung tất cả nội dung đề cương, thuyết minh) tại link này (sẽ thông báo sau). Hạn cuối: thứ tư, ngày 15/08/2018. Sau khi hoàn tất...

Thông báo gia hạn thời gian nộp đề cương luận văn thạc sĩ và hồ sơ đăng ký bảo vệ đợt 2 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về việc gia hạn thời gian nộp đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 và đơn giải trình xin trễ hạn(nếu có) như sau: 1. Đề cương luận văn thạc sĩ: - Thông báo trước đây, hạn nộp: 05/07/2018 (thứ năm). - Thời gian nộp gia hạn:hạn cuối 19/07/2018 (thứ năm) 2. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ: - Thông báo trước đây, hạn nộp: 06/07/2018 (thứ sáu) - Thời gian gia hạn nộp đăng ký qua form 17/07/2018 (thứ hai); nộp hồ sơ (văn bản giấy): 19/07/2018 (thứ năm) . 3. Đơn...

Thông tin về các hướng nghiên cứu và QUOTA của GVHD luận văn tại UIT

Nhằm hỗ trợ các Anh/Chị học viên có thêm thông tin trong việc đăng ký làm đề cương luận văn thạc sĩ với Giảng viên hướng dẫn, Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi đến các Anh/Chị một số thông tin về các hướng nghiên cứu của các nhà khoa học tại UIT và QUOTA (chỉ tiêu) hiện tại. Chi tiết cụ thể xem tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YMtoVO53Ds5owYlL7KxX7ihuF_8LE-6K... Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo seminar học thuật của GS đến từ ĐH Québec, Canada

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Bộ môn Mạng máy tính, Khoa MMT&TT Trường ĐHCNTT và GS. Lê Bảo Long từ ĐH Québec, Canada với thông tin như sau: Thời gian: 13g30 - 15g30 ngày 04/07/2018. Địa điểm: dự kiến phòng E1.1 , Trường ĐHCNTT, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức. Topics: "Potential Applications and Challenges of 5G Networked Internet of Everything" Tóm tắt nội dung và short bio của GS. Long xin vui lòng xem trong file đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN thân mời các Anh/Chị HVCH...

Thông báo Seminar học thuật của các GS từ SUTD

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin kính chuyển đến quý Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Khoa KHMT và các GS đến từ trường SUTD (Singapore University of Technology and Design). Thời gian seminar: 9:30 - 10:30, 04/06/2018 (Jun 04, 2018), Phòng E1.1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin Nội dung seminar học tập bao gồm 2 chủ đề: Sharing Economy và Game Theorretic Methods, trình bày bởi GS. Costas ( ttps://scholar.google.gr/ citations?user=_vDxlTUAAAAJ& hl=en ) Computer Vision và Deep Learning, trình bày bởi Prof. Ngai-...

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018, nhờ Quý Thầy Cô thông tin đến các sinh viên/ học viên cao học của Khoa/Bộ môn. Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2018 như sau: + Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài. + Điều kiện tham...

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018, ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quyết định giao đề tài luận văn đợt 1, ngành KHMT số 248/QĐ-ĐHCNTT, ngày 26 tháng 04 năm 2018 (file đính kèm). Đề nghị học viên liên hệ với GVHD để tiến hành làm luận văn trong 06 tháng theo đúng tiến độ. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo kết quả xét duyệt đề cương đợt 1 năm 2018, ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành KHMT (danh sách đính kèm). Đề nghị các học viên lưu ý các nhận xét, chỉnh sửa đề cương hoàn chỉnh và kiểm tra các thông tin cá nhân. Thời gian nộp lại 01 cuốn đề cương luận văn thạc sĩ đã hiệu chỉnh có đính kèm văn bản giải trình thuyết minh chỉnh sửa tường minh (theo mẫu) đóng chung phía sau đề cương (có chữ ký GVHD, và học viên) hạn cuối: thứ hai, ngày 23/04/2018. Sau khi hoàn tất, nếu Đơn vị chuyên môn đồng ý duyệt,Trường sẽ ban hành Quyết định công nhận đề tài luận văn và GVHD đủ điều kiện chỉ tiêu (Quota)...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo luận văn HVCH