Skip to content Skip to navigation

Thông báo hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngành CNTT, ATTT, HTTT, KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên ngành CNTT, ATTT, HTTT và KHMT về việc hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ đợt 2 năm 2024 như sau:

1.Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định):

-Ngàỳ :  08/07/2024 (ngành CNTT), 17/7/2024 (ngành ATTT), 19/7/2024 (ngành HTTT), 22/7/2024 (ngành KHMT) 

-Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

2. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file).

4. Upload, câp nhật thông tin trên form  https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa, ect.

Kết quả bảo vệ được công nhận chính thức khi các học viên đã hoàn tất các quy định trên.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.