Skip to content Skip to navigation

Thông báo luận văn HVCH

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành KHMT đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên ngành KHMT đã đăng ký xét duyệt đề tài trong tháng 7/2019 về kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính đợt 2 năm 2019 từ Khoa KHMT. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Các Anh/ Chị học viên liên hệ với Khoa KHMT để hoàn tất phần chỉnh sửa đề tài theo đề nghị của Đơn vị Chuyên môn. Sau khi hoàn tất phần chỉnh sửa trước khi đóng cuốn nộp về Khoa. Đề nghị các Anh/Chị học viên cập nhật upload (thông tin đề cương đã hiệu chỉnh - file pdf) tại: Điền vào form đăng ký: http://bit.ly/2ns4MIN Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành CNTT đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên ngành CNTT đã đăng ký xét duyệt đề tài trong tháng 7/2019 về kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2019 từ Khoa KH&KTTT. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Các Anh/ Chị học viên liên hệ với Khoa KH&KTTT để hoàn tất phần chỉnh sửa đề tài theo đề nghị của Đơn vị Chuyên môn. Sau khi hoàn tất phần chỉnh sửa trước khi đóng cuốn nộp về Khoa. Đề nghị các Anh/Chị học viên cập nhật upload (thông tin đề cương đã hiệu chỉnh - file pdf) tại: Điền vào form đăng ký: http://bit.ly/2ns4MIN Phòng...

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT tháng 8 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 ngành Công nghệ Thông tin vào tháng 8/2019 như sau: Nhóm 1: sáng ngày 27/08/2019 tại Phòng E10.3 , Trường Đại học Công nghệ Thông tin ( Thủ Đức ), bắt đầu lúc 7g45 (xem tại file đính kèm) Nhóm 2: vào tháng 9 (sẽ có thông báo sau). Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT tháng 8 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính đợt 2 vào tháng 8 năm 2019 được tổ chức vào sáng thứ sáu, ngày 23/08/2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). Thời gian bắt đầu: 8g00 Nhóm 1: Phòng C101 Nhóm 2: Phòng C 108 Nhóm: Phòng C106 Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo danh sách đăng ký xét duyệt đề cương LVTHS đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 đã đăng ký qua form theo hạn nộp được gia hạn đến ngày 26/7/2019. Đề nghị các Anh/ Chị học viên kiểm tra theo danh sách dưới đây, nếu có phản hồi, đề nghị các Anh/Chị email ngay cho Cô Diễm Thúy: thuyntd@uit.edu.vn hết 16g ngày hôm nay 31/7/2019 để hoàn tất danh sách chuyển về Khoa. /*--> */ 1 Đoàn Trí Dũng CH1702028 K12-2017 CNTT (8480201) 2 Nguyễn Trọng Trí CH1602012 K11-2016 CNTT (8480201) 3 Nguyễn Minh Hảo CH1701009 K12-2017 KHMT (8480101) 4 Lê Minh Trí CH1602032 K11-2016...

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ và đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2019

Phòng ĐT SĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ và đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau: - Thời hạn theo thông báo trước: ngày 04 và 05/7/2019. - Thời gian được gia hạn: ngày 26/07/2019 (thứ 6). Đề nghị các Anh/Chị học viên khẩn trưởng sắp xếp thời gian, cố gắng hoàn thành thủ tục đúng quy định. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về việc đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ ngành KHMT và CNTT đợt tháng 7 năm 2019 như sau: 1. Hạn nộp: 04/07/2019 (thứ năm) 2. Học viên thực hiện theo quy định như sau: Điền vào form đăng ký: http://bit.ly/2ns4MIN Mẫu đề cương theo mẫu: http://bit.ly/2TNqS7J Yêu cầu: upload (thông tin đề cương - file pdf). Tại thời điểm này, chưa cần phải có chữ ký của CBHD nhưng phải thông qua GVHD trước khi nộp. Nếu GVHD hiện công tác ngoài ĐHQG-HCM. Học viên phải nộp LLKH có xác nhận tại nơi công tác của GVHD. Nộp cả file mềm PDF qua...

Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học Khóa 2015 và Khóa 2016, ngành Khoa học Máy tính (8480101) và Công nghệ Thông tin (8480201) về kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ vào tháng 7 năm 2019 như sau: Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ: Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1). Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2). Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3). Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có). Trang thông tin về luận văn thạc sĩ (mẫu 4). 05 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh - không đóng gáy xoắn; đính kèm đề cương...

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt tháng 3/ 2019 Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. Thời gian thực hiện luận văn là 6 tháng. Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ GVHD nỗ lực, quyết tâm học tập, nghiên cứu nghiêm túc để hoàn thành tiến độ theo quy định. Thân chúc các Anh/ Chị thành công! Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[ĐTSĐH] - Thông báo xét duyệt đề cương đợt vét trong tháng 4/2019 dành cho Khóa 2015

Nhằm tạo điều kiện cho các Anh/Chị học viên đến thời điểm này (chưa đăng ký xét duyệt đề cương) để có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập theo thời gian đào tạo cho phép tối đa đối với khóa 2015 (đợt 1) đến tháng 8/2019 và ( đợt 2) đến tháng 12/2019 , Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học khóa 2015 về việc đăng ký xét duyệt đợt vét trong tháng 4 như sau: Thời hạn nộp: ngày 25/04/2019 (thứ 5), Học viên thực hiện theo quy định như sau: Điền vào form đăng ký: http://bit.ly/2ns4MIN Mẫu đề cương theo mẫu: http://bit.ly/2TNqS7J Yêu cầu: upload (thông tin đề cương - file pdf)...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo luận văn HVCH