Skip to content Skip to navigation

Thông báo luận văn HVCH

Thông báo đăng ký tham dự seminar chuyên đề:" Hỗ trợ tư vấn kinh nghiệm về đề tài và hoàn thành luận văn đúng hạn"

Bạn đang loay hoay, lo lắng chưa tìm được hướng nghiên cứu cho đề tài luận văn hay đã được giao đề tài nhưng chưa thể hoàn thành luận văn để tốt nghiệp đúng hạn, Phòng ĐTSĐH&KHCN thân mời các Anh/ Chị học viên hãy sắp xếp thời gian tham dự seminar chuyên đề tháng 10/2023: " Hỗ trợ tư vấn kinh nghiệm tìm đề tài và hoàn thành luận văn đúng hạn" do Thầy TS. Nguyễn Tấn Cầm, - Trường Đại học Công nghệ Thông tin chủ trì. Thời gian: lúc 18h30, tối ngày chủ nhật 08/10/2023. Đăng ký tham dự tại link sau: https://forms.gle/XLxxM58otSmdXcL86 Thời gian đăng ký: đến hết ngày 06/10/2023 (thứ sáu). Nền...

Thông báo đăng ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ bổ sung đợt 2 đối với Khóa 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 2019 về việc đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ đợt 2 bổ sung năm 2023 như sau: 1. Hạn nộp: 20/09/2023 (thứ tư). 2. Học viên thực hiện theo quy định như sau: Điền vào form đăng ký: https://forms.gle/rYdLFh7MkGiudSdT8 Mẫu đề cương theo mẫu: http://bit.ly/2TNqS7J Yêu cầu: upload (thông tin đề cương - file pdf). Tại thời điểm này, chưa cần phải có chữ ký của CBHD nhưng phải thông qua GVHD trước khi nộp. Nếu GVHD hiện công tác ngoài ĐHQG-HCM. Học viên phải nộp LLKH có xác nhận tại nơi công tác của GVHD. Nộp cả file mềm PDF qua...

Thông báo Quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 ngành KHMT năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2023 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính. + Quyết định số 817/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 14 tháng 08 năm 2023. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc học viên thành công. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 ngành CNTT năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2023 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Công nghệ Thông tin + Quyết định số 816/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 14 tháng 08 năm 2023. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc học viên thành công! Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ ngành ATTT năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2023 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành An toàn Thông tin + Quyết định số 815/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 14 tháng 08 năm 2023. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc học viên thành công! Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ ngành HTTT đợt 2 năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2023 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Hệ thống Thông tin. + Quyết định số 810/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 11 tháng 08 năm 2023. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc học viên thành công! Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo đăng ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 2019, khóa 2020, 2021 về việc đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2023 như sau: 1. Hạn nộp: 06/11/2023 (thứ hai). 2. Học viên thực hiện theo quy định như sau: Điền vào form đăng ký: https://forms.gle/rYdLFh7MkGiudSdT8 Mẫu đề cương theo mẫu: http://bit.ly/2TNqS7J Yêu cầu: upload (thông tin đề cương - file pdf). Tại thời điểm này, chưa cần phải có chữ ký của CBHD nhưng phải thông qua GVHD trước khi nộp. Nếu GVHD hiện công tác ngoài ĐHQG-HCM. Học viên phải nộp LLKH có xác nhận tại nơi công tác của GVHD. Nộp cả file...

Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên cao học ngành Khoa học Máy tính (8480101), Công nghệ Thông tin (8480201), Hệ thống Thông tin ( 8480104), An toàn thông tin (8480202) đã được giao đề tài về kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2023 như sau: Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ: Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1). Quyết định giao đề tài (in trên web). Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2). Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3). Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có). Trang thông tin về luận văn thạc...

Quyết định giao đề tài bổ sung ngành CNTT tháng 7 năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến HV Huỳnh Hữu Tâm Quyết định giao đề tài bổ sung tháng 7 năm 2023 tại số 712/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 12 tháng 07 năm 2023 theo file đính kèm. Thời gian thực hiện luận văn là 06 tháng. Đề nghị học viên liên hệ GVHD để thực hiện luận văn theo quy định. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo luận văn HVCH