Skip to content Skip to navigation

Thông báo luận văn HVCH

Thông báo đăng ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ ngành KHMT, CNTT, HTTT đợt 3 năm 2021 như sau: 1. Hạn nộp: 04/10/2021 (thứ hai). 2. Học viên thực hiện theo quy định như sau: Điền vào form đăng ký: https://forms.gle/rYdLFh7MkGiudSdT8 Mẫu đề cương theo mẫu: http://bit.ly/2TNqS7J Yêu cầu: upload (thông tin đề cương - file pdf). Tại thời điểm này, chưa cần phải có chữ ký của CBHD nhưng phải thông qua GVHD trước khi nộp. Nếu GVHD hiện công tác ngoài ĐHQG-HCM. Học viên phải nộp LLKH có xác nhận tại nơi công tác của GVHD. Nộp cả file mềm...

Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên cao học ngành Khoa học Máy tính (8480101) và Công nghệ Thông tin (8480201) đã được giao đề tài về kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ vào tháng 9 năm 2021 như sau: Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ: Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1). Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2). Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3). Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có). Trang thông tin về luận văn thạc sĩ (mẫu 4). 05 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh - không đóng gáy xoắn; đính kèm đề...

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 ngành Khoa học Máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 1 Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính mã số 8480101. (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm). Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành tiến độ theo quy định. Thân chúc các Anh/ Chị thành công!

Thông báo Hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngày 26/01 và 25/02/2021 ngành KHMT, CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT, CNTT ngày 26/01 và 25/02/2021 như sau: 1. Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): Ngành KHMT: 10/03/2021 Ngành CNTT: 25/03/2021. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 4. Câp nhật thông tin trên form https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội...

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn bổ sung năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin mã số 8480201. (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm) tại Quyết định số 100/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 26/02/2021. Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành tiến độ theo quy định. Thân chúc các Anh/ Chị thành công!

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 1 Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin mã số 8480201. (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm). Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành tiến độ theo quy định. Thân chúc các Anh/ Chị thành công!

Thông báo về việc đăng ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ ngành KHMT, CNTT, HTTT đợt tháng 2 năm 2021 như sau: 1. Hạn nộp: 04/05/2021 (thứ ba). 2. Học viên thực hiện theo quy định như sau: Điền vào form đăng ký: https://forms.gle/rYdLFh7MkGiudSdT8 Mẫu đề cương theo mẫu: http://bit.ly/2TNqS7J Yêu cầu: upload (thông tin đề cương - file pdf). Tại thời điểm này, chưa cần phải có chữ ký của CBHD nhưng phải thông qua GVHD trước khi nộp. Nếu GVHD hiện công tác ngoài ĐHQG-HCM. Học viên phải nộp LLKH có xác nhận tại nơi công tác của GVHD. Nộp cả file...

Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên cao học ngành Khoa học Máy tính (8480101) và Công nghệ Thông tin (8480201) đã được giao đề tài về kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ vào tháng 4 năm 2021 như sau: Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ: Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1). Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2). Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3). Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có). Trang thông tin về luận văn thạc sĩ (mẫu 4). 05 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh - không đóng gáy xoắn; đính kèm đề...

Thông báo Hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngày 11/12/2020 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT ngày 11/12/2020 như sau: 1. Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): 11/01/2021 (Học viên hoàn tất sớm có thể nộp trước thời hạn). 2. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 4. Cập nhật thông tin trên form https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa,...

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT ngày 11/12/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin của Khoa KH&KTTT như sau: Thời gian: Lúc 14g00, ngày 11/12/2020 Địa điểm: Phòng 5.1, 5.2 số 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Q.3, TPHCM. Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo luận văn HVCH