Skip to content Skip to navigation

Thông báo luận văn HVCH

Thông báo Quyết định giao đề tài ngành Khoa học Máy tính đợt 3 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 3 năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính. + Quyết định số 1166 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 26 tháng 12 năm 2022, Quyết định số 1161 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 23 tháng 12 năm 2022 và Quyết định số 1167/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 26 tháng 12 năm 2022 + Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị các học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc các học viên thành công! Phòng ĐTSĐH&...

Thông báo Quyết định giao đề tài ngành Hệ thốngThông tin năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Hệ thống thông tin + Quyết định số 1114 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 15 tháng 12 năm 2022. + Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị các học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc các học viên thành công! Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Quyết định giao đề tài ngành Công nghệ Thông tin đợt 3 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 3 năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Công nghệ Thông tin: + Quyết định số 1112 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 15 tháng 12 năm 2022. + Quyết định số 1113 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 15 tháng 12 năm 2022. + Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị các học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc các học viên thành công! Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Quyết định giao đề tài ngành An toàn Thông tin năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành An toàn Thông tin + Quyết định số 1075 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 08 tháng 12 năm 2022. và Quyết định số 1162/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 23 tháng 12 năm 2022 + Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Đề nghị các học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định. Thân chúc các học viên thành công! Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ đợt 3 ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên ngành KHMT đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ năm 2022, ngày 28 và 31/12/2022, như sau: 1.Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): Ngàỳ : 31/01/2022, do trùng dịp tết nên gia hạn đến ngày 08/02/2023. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 4. Upload, câp nhật thông tin trên form https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng...

Thông báo hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ năm 2022 ngành HTTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên ngành HTTT đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ năm 2022, ngày 24/12/2022, như sau: 1.Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): Ngàỳ : 24/01/2022, do trùng dịp tết nên gia hạn đến ngày 01/02/2023. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 4. Upload, câp nhật thông tin trên form https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của...

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2022 của Khoa Khoa học Máy tính như sau: Nhóm 2: Thời gian: Buổi chiều ngày 28/12/2022 (Thứ tư). Địa điểm: Phòng C106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. (Thủ Đức) Nhóm 1: Thời gian: Buổi chiều ngày 31/12/2022 ( Thứ bảy). Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM. Phòng bảo vệ: 5.6. Chị tiết cụ thể xem trong file đính kèm (Nhóm Hội đồng 1 và Hội đồng 2) Thân chúc các Anh/ Chị học viên bảo vệ thành công. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Về việc hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ đợt 3 năm 2022 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên ngành CNTT đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ năm 2022, ngày 16/12/2022, như sau: 1.Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): Ngàỳ : 16/01/2023. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 4. Upload, câp nhật thông tin trên form https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa,...

Thông báo Lịch tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin như sau: Thời gian: lúc 15g 00 ngày 24/12/2022 (Thứ bảy). Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM. Phòng bảo vệ: 5.1 (Lầu 5) Chị tiết cụ thể xem trong tập tin đính kèm, Thân chúc các Anh/ Chị học viên bảo vệ thành công. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2022 của Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin như sau: Thời gian: lúc 13g 30 ngày 16/12/2022 (Thứ sáu). Địa điểm: 291 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM. Phòng bảo vệ: 5.1 và 5.2. Chị tiết cụ thể xem trong 02 sheet đính kèm, Hội đồng 1 và Hội đồng 2. Thân chúc các Anh/ Chị học viên bảo vệ thành công. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo luận văn HVCH