Skip to content Skip to navigation

Thông báo luận văn HVCH

Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 4 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đăng ký bảo vệ đợt 4 năm 2017 về kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin như sau: 1. Ngày bảo vệ: 17/11/2017 (buổi sáng thứ 6), tại Phòng E.8.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM. 2. Lịch bảo vệ (theo danh sách đính kèm). 3. Hoàn tất phí bảo vệ luận văn: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng chẵn) Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết hết ngày 17/11/2017 theo công văn số 122/ TB- ĐHCNTT, ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Phòng Kế hoạch - Tài chính. (đính kèm công văn) 4...

Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt vét đối với khóa 8, khóa 9 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã xin gia hạn tiến độ, khóa 8 đợt 2, khóa 9 đợt 2 và khóa 10 (nếu có) về việc đăng ký danh sách bảo vệ như sau: 1. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ: ngày 15/11/2017 (Thứ tư) Hồ sơ đăng ký bảo vệ gồm: Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1). Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2). Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3). Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có). Trang thông tin về luận văn thạc sĩ (mẫu 4). 05 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh - không đóng gáy xoắn; đóng kèm đề cương luận văn đã...

V/v Danh sách học viên đăng ký bảo vệ luận văn nộp hồ sơ tháng 10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách các học viên đã nộp hồ sơ trong tháng 10 đăng ký bảo vệ luận văn (theo file đính kèm, gồm 2 sheet: Ngành CNTT và KHMT). Theo thống kê tại đường link các học viên đã upload luận văn (file PDF), Phòng thông báo nếu các Anh/chị học viên nào chưa nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ bằng bản cứng hoặc chưa hoàn thành các thủ tục đăng ký bảo vệ, Phòng sẽ không có căn cứ chính thức để cập nhật các bạn vào danh sách. Đề nghị các Anh/Chị khẩn trương bổ sung đầy đủ thủ tục. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo kết quả bảo vệ luận văn cao học đợt 3 ngày 31/08/2017 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên kết quả bảo vệ luận văn đợt 3 ngày 31/08/2017 ngành CNTT (file đính kèm). đề nghị các Anh/Chị kiểm tra việc hoàn tất thông tin và upload luận văn đã hiệu chỉnh sau khi bảo vệ theo đúng quy định đã được thông báo. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo kết quả bảo vệ luận văn đợt 3 ngày 14-15/09/2017 ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên kết quả bảo vệ luận văn cao học ngày 14-15/09/2017 (file đính kèm). Đề nghị các Anh/Chị kiểm tra việc hoàn tất upload các file báo cáo luận văn sau khi đã hiệu chỉnh theo quy định như đã thông báo. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo luận văn HVCH