Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành CNTT đợt 3 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 3 Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin mã số 8480201. Thời gian thực hiện luận văn là 6 tháng đến hết ngày 26/04/2021.

Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành tiến độ theo quy định.

Thân chúc các Anh/ Chị thành công!

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.