Skip to content Skip to navigation

Học bổng

Thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho học viên cao học tháng 10 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh xét vào tháng 10/2020. Anh/Chị vui lòng xem Quy định : https://sdh.uit.edu.vn/sites/default/files/202009/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf Nộp thông tin đăng ký trên link : https://forms.gle/ xJMzoF151facKuSPA Thời hạn nộp đăng ký đến hết ngày : 10/10/2020 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học bổng Toshiba, học bổng Pony Chung

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được các thông báo học bổng, đối tượng nhận là sinh viên và học viên cao học. Phòng thông tin để học viên cao học được biết và nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng: 1. Học bổng Toshiba: https://ctsv.uit.edu. vn/bai-viet/hoc-bong-toshiba- 2020 2. Học bổng Pony Chung: https://ctsv.uit.edu. vn/bai-viet/hoc-bong-pony- chung-nam-2020 Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ về Phòng A106 trước ngày 10/9/2020 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học bổng Toshiba, học bổng Pony Chung

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được các thông báo học bổng, đối tượng nhận là sinh viên và học viên cao học. Phòng thông tin để học viên cao học được biết và nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng: 1. Học bổng Toshiba: https://ctsv.uit.edu. vn/bai-viet/hoc-bong-toshiba- 2020 2. Học bổng Pony Chung: https://ctsv.uit.edu. vn/bai-viet/hoc-bong-pony- chung-nam-2020 Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ về Phòng A106 trước ngày 10/9/2020 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học bổng Toshiba, học bổng Pony Chung

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được các thông báo học bổng, đối tượng nhận là sinh viên và học viên cao học. Phòng thông tin để học viên cao học được biết và nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng: 1. Học bổng Toshiba: https://ctsv.uit.edu. vn/bai-viet/hoc-bong-toshiba- 2020 2. Học bổng Pony Chung: https://ctsv.uit.edu. vn/bai-viet/hoc-bong-pony- chung-nam-2020 Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ về Phòng A106 trước ngày 10/9/2020 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang