Skip to content Skip to navigation

[Quỹ VINIF] Thông báo các chương trình hợp tác và tài trợ năm 2024

VIỆN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU LỚN

QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP

Kính gửi: Quý Đơn vị

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các tài năng trẻ phát huy sáng tạo trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Văn hóa, Lịch sử.

Qua 05 năm hoạt động (2018-2023), Quỹ VINIF đã trợ lực cho hơn 3.000 nhà khoa học thông qua 7 chương trình tài trợ, bao gồm: 117 dự án khoa học và công nghệ; 6 đề án hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; 1.300 suất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ; 180 suất học bổng sau tiến sĩ; 16 dự án và 50 sự kiện văn hóa lịch sử; 170 hội thảo khoa học công nghệ/bài giảng đại chúng với các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Năm 2024, VINIF tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác và tài trợ, trong đó có cập nhật một số điểm mới quan trọng, đặc biệt trong các chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ và lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Quỹ VINIF kính đề nghị Quý Đơn vị phổ biến đến các phòng/ban những thông tin về các chương trình tài trợ và hợp tác của Quỹ VINIF trong năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

image001.png 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ VÀ HỢP TÁC CỦA QUỸ VINIF NĂM 2024

 

I. TÀI TRỢ DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chương trình hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học (tổ chức chủ trì) và các nhà khoa học Việt Nam có phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại, kết quả xuất sắc và có tầm ảnh hưởng quốc tế. Kinh phí mỗi dự án từ 2 đến 10 tỷ.

Để đồng hành cùng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Chính phủ, Chương trình tài trợ dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Quỹ VINIF năm 2024 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuộc các lĩnh vực sau:

·         Công nghệ năng lượng xanh, Công nghệ môi trường (phát triển bền vững).

·         Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn.

·         Công nghệ chế biến, Công nghệ chế tạo.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 29/04/2024.

Lưu ý:

·         Khả năng thương mại hóa sản phẩm sẽ là một trong các tiêu chí quan trọng khi đánh giá xét chọn tài trợ.

·         Các hồ sơ đề xuất dự án không hạn chế số lần đăng ký. Những hồ sơ đề xuất dự án đã có những cải tiến so với những lần đăng ký trước vẫn có thể tiếp tục gửi đăng ký.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-tai-tro-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/

 

II. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tổ chức các hội thảo khoa học công nghệ có uy tín trong nước và quốc tế, do Quỹ VINIF chủ trì hoặc tài trợ, phối hợp với các trường đại học và các viện nghiên cứu.

Các đợt xét duyệt: 03 đợt.

·         Đợt xét thứ 1: các hồ sơ nộp trước ngày 01/04/2024.

·         Đợt xét thứ 2: các hồ sơ nộp trước ngày 01/06/2024.

·         Đợt xét thứ 3: các hồ sơ nộp trước ngày 01/09/2024.

Lưu ý: Khuyến khích các trường, viện nộp hồ sơ sớm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-hoi-thao/

 

III. BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG VÀ BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ

·         Các trường đại học, viện nghiên cứu đề xuất (đồng) tổ chức chuỗi bài giảng đại chúng (diễn giả uy tín trong nước và quốc tế). Kinh phí theo định mức tổ chức sự kiện.

·         Các khoa, nhóm nghiên cứu đề xuất chuỗi bài giảng chuyên đề cho sinh viên và học viên.

Các đợt xét duyệt: 03 đợt.

·         Đợt xét thứ 1: các hồ sơ nộp trước ngày 01/04/2024.

·         Đợt xét thứ 2: các hồ sơ nộp trước ngày 01/06/2024.

·         Đợt xét thứ 3: các hồ sơ nộp trước ngày 01/09/2024.

Lưu ý: Khuyến khích các trường, viện nộp hồ sơ sớm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/khoa-hoc-ngan-han-va-giao-su-thinh-giang/

 

IV. HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ học bổng thạc sĩ (120 triệu/năm), tiến sĩ (150 triệu/năm) trong 6 tháng hoặc 12 tháng.

Hạn nộp hồ sơ:

·         Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2024 đến 30/06/2024.

·         Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2024 đến 31/05/2024.

Lưu ý:

·         Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có giấy trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh và sẽ bổ sung quyết định trúng tuyển sau (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 trong năm đăng ký học bổng). Học bổng chỉ được trao khi ứng viên cung cấp đủ các hồ sơ và minh chứng.

·         Các bạn đang nhận học bổng của Quỹ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký cho năm tiếp theo trong khi chưa kết thúc thỏa thuận tài trợ năm trước.

·         Mỗi ứng viên được nhận học bổng thạc sĩ tối đa là 02 năm và nhận học bổng tiến sĩ tối đa là 03 năm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

 

V. HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ cho các tiến sĩ từ các trường đại học uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước để làm việc toàn thời gian tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở Việt Nam với mức tài trợ 360 triệu/năm.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 29/04/2024.

Lưu ý:

·         Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có bằng tiến sĩ, tuy nhiên trong thư của nhà khoa học bảo trợ phải cam kết ứng viên sẽ bảo vệ tiến sĩ trong năm đó. Học bổng chỉ được trao khi ứng viên cung cấp đủ các hồ sơ và minh chứng.

·         Các bạn đang nhận học bổng của Quỹ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký cho năm tiếp theo trong khi chưa kết thúc thỏa thuận tài trợ năm trước.

·         Mỗi ứng viên được nhận tài trợ tối đa là 02 năm.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/

 

VI. LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ

Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc các dự án bảo tồn, lưu trữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Với các sự kiện văn hóa, lịch sử, năm 2024, VINIF chú trọng đến các chương trình có tính nhân văn cao, lan tỏa mạnh mẽ tới đại chúng, thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân, của thế hệ trẻ, đáp ứng các giá trị tốt đẹp về văn hóa, lịch sử, phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hạn nộp hồ sơ tổ chức các sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

Hạn nộp hồ sơ các dự án: Trước ngày 29/04/2024.

Lưu ý: Tham khảo các biểu mẫu mới đã được cập nhật trên website của Quỹ.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-luu-giu-cac-gia-tri-van-hoa-lich-su/

 

Thông tin nhận hồ sơ:

·         Thông tin chi tiết về các chương trình: điều kiện, đối tượng đăng ký, hồ sơ, các bước thực hiện, biểu mẫu, v.v., vui lòng xem tại websitehttps://vinif.org/

·         Hồ sơ đăng ký tài trợ dự án khoa học công nghệ và các chương trình học bổng được nộp online tại hệ thống OMShttps://oms.vinif.org

·         Hồ sơ đăng ký tài trợ hội thảo khoa học công nghệ và lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử, vui lòng gửi về địa chỉ email: scholarship@vinif.org

Để tìm các câu hỏi/trả lời khi nộp hồ sơ đăng ký chương trình và theo dõi các thông tin cập nhật, vui lòng truy cập:

·         Website: https://vinif.org/faq/

·         Fanpage: https://www.facebook.com/vinif.org/ 

 

Mọi câu hỏi thắc mắc về các chương trình, vui lòng gửi về địa chỉ email: info@vinif.org

 

image002.png

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF)

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL)

Website: www.vinif.org

Địa chỉ: Tầng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội