Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng 2 chương trình của Chính phủ Anh

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin từ ĐSQ Anh về 2 Chương trình của Chính phủ Anh dành cho các nhà khoa học, tổ chức tại Việt Nam. Phòng  thông báo đến sinh viên đại học và các học viên cao học có quan tâm nộp hồ sơ tham dự.
 

1. The Royal Society Wolfson Fellowship

Mức tài trợ: £300,000 và tài trợ trong 5 năm dành cho hoạt động khởi nghiệp.

Đối tượng: các nhà nghiên cứu tài năng tham gia vào tổ chức của Anh.

Nội dung: Chương trình sẽ tập trung hoàn toàn vào tuyển dụng, cho phép các tổ chức của Vương quốc Anh nâng cao khả năng cung cấp của họ với giải thưởng học bổng trị giá 300.000 bảng Anh dành cho các nhà nghiên cứu tài năng muốn chuyển đến Vương quốc Anh.

2. A Visiting Fellowship strand

Mức tài trợ: £125,000 

Nội dung: các nhà nghiên cứu quốc tế xuất sắc được nghỉ phép linh hoạt trong 12 tháng  tại một trường đại học hoặc tổ chức nghiên cứu ở Vương quốc Anh với giải thưởng lên tới £125.000, để xây dựng và phát triển mạng lưới và hợp tác quốc tế.

Thời hạn nộp đơn: 20/3/2024. 

Nếu có thắc mắc về 2 chương trình này, vui lòng liên hệ: seniorfellowships@royalsociety.org.

 

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN