Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác tối thứ năm 21/7/2022

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối nay thứ năm 21/07/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN