Skip to content Skip to navigation

Cập nhật lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ kHMT ngày 31/12/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN cập nhật thông tin lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT như sau:

Thời gian báo cáo: sáng thứ sáu 31/12/2021 (chi tiết trong file đính kèm)
- Hình thức: báo cáo online sử dụng MS Teams
- Teams Code: nyv1xqn
Phòng ĐTSĐH&KHCN.