Skip to content Skip to navigation

Cập nhật Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT online ngày 31/12/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo cập nhật lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ online ngành KHMT:

Thời gian báo cáo: sáng thứ sáu 31/12/2021.
- Hình thức: báo cáo online sử dụng MS Teams
- Teams Code: nyv1xqn
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.