Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT ngày 20/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin ngày 20/12/2019.

Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

 

File đính kèm: