Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ của HV Kiên Giang

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ của các học viên Kiên Giang như sau:

Thời gian: Lúc 8 h 00, sáng thứ hai, ngày 28/03/2022

Địa điểm: Phòng 5.1, 291 Điện Biên Phủ, Quận 3, TPHCM.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Thân chúc các học viên chuẩn bị bảo vệ thật tốt.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.