Skip to content Skip to navigation

V/V thông tin chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) về Chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS, thông tin chi tiết như sau:
 
Đối tượng đăng ký: sinh viên có thành tích học tập xuất sắc từ các trường đại học danh tiếng tại Indonesia, Malaysia, Thailand và Việt Nam. 
- Đối với chương trình Thạc sĩ (2 năm), ứng viên phải có bằng cử nhân trước khi chương trình bắt đầu.
- Đối với chương trình Tiến sĩ (4 năm), ứng viên phải có bằng thạc sĩ trước khi chương trình bắt đầu.
 
G-EPSS cung cấp các khóa học chuyên ngành trong lĩnh vực bán dẫn, bao gồm: 
  • Thực nghiệm quy trình bán dẫn 
  • Công nghệ bộ nhớ và SoC
  • Các chủ đề đặc biệt về điện tử 
  • Kỹ thuật phần mềm
Giá trị học bổng:
  • Học phí tại KAIST: khoảng 14.500 USD.
  • Tiền trợ cấp hàng tháng từ 1,000 USD đến 1,500 USD.
  • Cơ hội nghiên cứu cùng đội ngũ giảng viên nổi tiếng thế giới
  • Đảm bảo việc làm tại Samsung Electronics.
Hạn nộp hồ sơ: ngày 25/03/2024. 
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo bộ ấn phẩm truyền thông cho chương trình đính kèm:
hoặc tham khảo các trang web có liên quan của KAIST:
 

Thông tin liên hệ: 

Professor Hyunjoo Jenny Lee
Giám đốc chương trình G-EPSS, KAIST
Hyewon KIM
Department of Electrical and Electronic Engineering, KAIST

Email: haileekim@kaist.ac.kr