Skip to content Skip to navigation

Thông báo TKB lớp CH 9 - Đợt 2 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9-CNTT đợt 2 thời khóa biểu tiếp theo.

Trân trọng.

 

 

File đính kèm: