Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức seminar sinh hoạt định kỳ năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thân mời các Anh/Chị học viên cao học và NCS tham gia seminar sinh hoạt học thuật định kì tháng 4 năm 2018 như sau: https://khcn.uit.edu.vn/bai-viet/khcn-seminar-vv-chuc-seminar-sinh-hoat-...

Đề nghị các Anh/ Chị học viên Cao học và Nghiên cứu sinh sắp xếp cùng tham dự.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.