Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo các học thuật lần 1 của NCS Đặng Kiên Cường

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,
Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" của NCS. Đặng Kiên Cường để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.
 
Tên luận án: “Khai phá dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán phân tích dự báo”
Người hướng dẩn: TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm
 
Nội dung báo cáo học thuật lần 1:
 
1. Tổng quan về luận án
2. Chuỗi thời gian và các bài toán cực trị
2.1. Dữ liệu chuỗi thời gian và một số khái niệm liên quan
2.2. Các phương pháp làm trơn dữ liệu
2.3. Các mô hình thống kê về dữ liệu chuỗi thời gian thông dụng
2.4. Các tiêu chuẩn đánh giá mô hình
2.5. Phân tích dữ liệu để xác định phân phối cực trị
 
3. Mô hình phân tích dữ liệu và dự báo chuỗi thời gian mờ
3.1. Cơ bản về chuỗi thời gian mờ
3.2. Dự báo mặn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu long
3.3. Dự báo đỉnh lũ sông Tiền tại Tân Châu và đỉnh lũ sông Hậu tại Châu Đốc
3.4. Nhận xét và đánh giá lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long
 
4.  Phương pháp Bootstrap trong phân tích chuỗi thời gian
            4.1. Khái niệm về phương pháp Bootstrap
            4.2. Phương pháp Bootstrap cho dữ liệu phụ thuộc
4.3. Đánh giá và so sánh các dạng Bootstrap khối trong phân tích mô hình chuỗi thời gian
 
5. Phân tích dữ liệu trong quan hệ với các quá trình ngẫu nhiên
            5.1. Một số khái niệm cơ bản về quá trình ngẫu nhiên
            5.2. Quá trình Wiener và chuyển động Brown
5.3. Một số quá trình ngẫu nhiên liên quan đến chuyển động Brown
5.4. Tích phân ngẫu nhiên Itô
...
 
6. Kết luận và hướng phát triển
7. Kết quả nghiên cứu có liên quan đã công bố
 
Thời gian: 09h00 sáng thứ tư, ngày 16/01/2019
Địa điểm: Lầu 5, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, 291 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM
Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị sắp xếp tham dự.
Trân trọng.