Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi TKB môn Hệ hỗ trợ quyết định -CH9 KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 - KHMT sẽ học hai buổi cuối môn Hệ hỗ trợ quyết định do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào tối thứ năm ngày 6/8/2015 và 13/8/2015.

Trân trọng