Skip to content Skip to navigation

Thông báo sinh hoạt đầu khoá cao học khoá 15 đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Anh/Chị học viên đã trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 15 đợt 2  đến tham gia buổi sinh hoạt đầu khóa như sau:

Thời giansáng chủ nhật ngày 27/12/2020, cụ thể:

Địa điểm: Phòng 5.6, 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:  Khoa- Khoa học máy tính, Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Khoa Hệ thống thông tin, Khoa Mạng máy tính và truyền thông, Trưởng phòng- ĐTSĐH&KHCN, và các Thầy/Cô trong phòng, khoa, bộ môn.

Đề nghị các Anh/Chị thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ theo như thông báo. 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.