Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn bổ sung năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin mã số 8480201. (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm) tại Quyết định số 100/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 26/02/2021.

Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành tiến độ theo quy định.

Thân chúc các Anh/ Chị thành công!