Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hiệu chỉnh luận văn thạc sĩ ngành CNTT - Kiên Giang năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên Kiên Giang đã bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022, ngành CNTT ngày 28/03/2022, như sau:

1. Họp hướng dẫn thủ tục hiệu chỉnh luận văn:

Thời gian: Lúc 9h30, thứ ba, ngày 29/03/2022.

Tại: Phòng A106, Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định):

Ngàỳ : 15/04/2022.

Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file).

4. Upload, câp nhật thông tin trên form  https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa, ect.

Kết quả bảo vệ được công nhận chính thức khi các học viên đã hoàn tất các quy định trên.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: