Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định giao đề tài đợt 1 năm 2022 ngành KHMT, CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 1 năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. 

+ Quyết định số 223 và 224/QĐ- ĐHCNTT, ngày 07 tháng 04 năm 2022.

+ Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Thân chúc các Anh/ Chị thành công!

Phòng ĐTSĐH&KHCN.