Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ Tết âm lịch 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nghỉ Tết âm lịch 2019 như sau:

Tất cả các lớp học sẽ nghỉ Tết âm lịch 2019 từ ngày thứ hai 28/01/2019 (ngày 23 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày thứ sáu 15/02/2019 (nhằm ngày 11/01/2019 âm lịch). Thứ bảy ngày 16/02/2019 (nhằm ngày 12/01/2019 âm lịch) các lớp học bình thường.

Trân trọng.