Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao sáng thứ bảy ngày 11/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 
Sáng thứ bảy, ngày 11/5/2019 , môn Xử lý tín hiệu kỹ thuật số nâng cao do thầy Lâm Đức Khải phụ trách nghỉ.
Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.
Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH&KHCN.