Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ hỗ trợ quyết định quản lý

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9 -CNTT nghỉ môn Hệ hỗ trợ quyết định quản lý do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ ba 8/ 9/ 2015. Buổi học sẽ bắt đầu vào ngày 15/9/2015.

Trân trọng