Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại sáng thứ bảy ngày 20/4/2019 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 20/4/2019 , môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào tối thứ năm ngày 25/4/2019 (buổi cuối).

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.