Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại sáng thứ bảy ngày 09/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 09/3/2019 , môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.