Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại - CH10 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lớp cao học khóa 10 - CNTT nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào tối thứ sáu tuần này ngày 7/ 8/ 2015. Tối thứ hai học bình thường.

Trân trọng