Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề nghiên cứu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sáng thứ bảy ngày 02/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Sáng thứ bảy, ngày 02/3/2019 , môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.