Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Biểu diễn tri thức và ứng dụng tối thứ sáu ngày 29/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ sáu, ngày 29/3/2019 , môn Biểu diễn tri thức và ứng dụng do thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.