Skip to content Skip to navigation

Thông báo Nghỉ Lễ trong tháng 4/2019

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-BLDTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 2373/TB-ĐHQG ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 148/TB-ĐHQG ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Trường ĐH CNTT về việc nghỉ Lễ, tết năm 2019;

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên tất cả các lớp học (cao học, ôn tập) về việc nghỉ lễ như sau:

  • Giỗ Tổ Hùng Vương:

Nghỉ từ ngày thứ bảy 13/4/2019 đến hết ngày thứ hai 15/4/2019. Thứ ba ngày 16/4/2019 các lớp học bình thường.

  • Ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5:

Nghỉ từ ngày thứ bảy 27/4/2019 đến hết ngày thứ tư 01/5/2019. Thứ năm ngày 02/5/2019 các lớp học bình thường.

Trân trọng.