Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên : Các lớp học sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 hai ngày  từ ngày 2/9/2021 đến hết ngày 3/9/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN