Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn CSDL nâng cao tối thứ ba

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 9- CNTT nghỉ môn CSDL Nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào tối thứ ba 21/ 7/2015 và học bù ngày thứ Năm 23/ 7 /2015.

Trân trọng.