Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ các lớp cao học ngày thi tuyển sinh 20-21/5/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học sẽ nghỉ học vào hai ngày tuyển sinh cao học 20-21/5/2017. Các Anh/Chị có việc liên hệ đến trường vào các ngày này xin vui lòng liên hệ vào ngày khác.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN