Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi như sau:

- Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại : thi tối thứ 7 ( 17g00-19g00 ngày 04/7/2020)

- Môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến : Thi vấn đáp chiều chủ nhật (13g30 -18g00 ngày 05/7/2020)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN