Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi kết thúc môn CH9-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/CHị học viên cao học khóa 9 - CNTT lịch thi kết thúc môn :

- Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách : 8g00 - 9g30 ngày chủ nhật 30 tháng 8 năm 2015.

- Quản trị nguồn lực doanh nghiệp do Thầy Đỗ Phúc phụ trách : 9g30 - 11g00 ngày chủ nhật 30 tháng 8 năm 2015.

Lưu ý:

Anh/Chị học viên vui lòng mang thẻ thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

Trân trọng