Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi chính thức môn Công nghệ phần mềm tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến cụ thể như sau:

- Địa điểm : Phòng 5.1, 5.6 (Danh sách đinh kèm)

- Thời gian : 17g00 - 18g30

Lưu ý: Anh/Chị học viên vui lòng có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi.

Trân trọng

Phòng