Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học offline môn Tìm kiếm thông tin thị giác

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên lịch học môn Tìm kiếm thông tin thị giác offline như sau: Tùy theo từng môn học, để đảm bảo giãn cách trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Phòng thông báo Anh/Chị học viên mang khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn thường xuyên, đi học vừa online vừa offline để vừa đảm bảo khoảng cách do lớp học đông vừa lên lớp tương tác với giảng viên. 

Khóa  2017,2018, 2019 ngành CNTT: học offline vào các ngày 4/9, 25/9, 16/10, 6/11 (các khóa khác học online)

Khóa 2019 ngành KHMT: học offline vào các ngày 11/9, 02/10, 23/10 (các khóa khác học online)

Khóa 2020 : học offline vào các ngày 18/9, 9/10,30/10 (các khóa khác học online)

Buổi cuối ÔN TẬP ngày 13/11: sẽ thông báo tùy tình hình.

Trân trọng 

Phòng ĐTSĐH&KHCN