Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách vào các ngày còn lại như sau: Sáng thứ bảy 11/01, Sáng thứ bảy 08/02, Sáng chủ nhật 09/02, Tối thứ ba (11/02), Tối thứ tư (12/02).

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN