Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn số 3Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Anh/Chị học viên văn bản số 66/TB-ĐHCNTT ngày, 31/07/2020 về việc :

Thông báo khẩn số 3 Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM .

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN
 

File đính kèm: