Skip to content Skip to navigation

Thông báo học phí cao học khóa 10 lần 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 thông báo đóng học phí của phòng Kế hoạch Tài chính theo file đính kèm. Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị Anh/Chị học viên hoàn thành việc đóng học phí theo qui định đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2016.

Lưu ý: Những trường hợp không đóng học phí sẽ bị cấm thi.

Trân trọng./.
Phòng ĐTSĐH&KHCN