Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dời lịch thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại sang chiều chủ nhật (13h30-15h30) ngày 19/07/2020 do kẹt phòng học.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN